NOVETAT 

 

ALUMNAT 2N DE BATXILLERAT: EL TERMINI PER FER LA PREMATRÍCULA DE SELECTIVITAT DE SETEMBRE ÉS DEL 26 DE JUNY AL 3 DE JULIOL.

 

COMPROVACIÓ D'ADJUDICACIÓ DE PLAÇA

ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS   Nou!

 
 

CALENDARI DE JUNY  Nou!

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES BICICLETES I OPCIÓ DE LLOGUER PER AL CICLE FORMATIU "CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FÍSCOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL" (AFD21)  Nou!

 

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2017-20178  Nou!

 

NOTES DEFINITIVES DELS EXÀMENS DE PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  

 

 INFORMACIÓ PROGRAMA SECCIONS EUROPEES- FRANCÉS  Nou!

  

BLOG DEL PROGRAMA ORIENTA:

Blog on podeu consultar el programa OrientaLine. Amb aquesta utilitat els alumnes poden informar-se de tot el que necessiten per matricular-se a segon de batxillerat i veure notes de tall de les carreres, sortides laborals, etc
 
 

LISTAT DEFINITIU D'ADMESOS A LES PROVES D'ACCÉS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE L'OPCIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT I MEDIAMBIENTALS

 

INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2017-2018

 

ERASMUS+ Ka219 CURS 2016-2017 

- Criteri de selecció de l'alumnat

 

CALENDARI GENERAL ANUAL CURS 2016-2017: 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ CURS 2015-2016 Departament de qualitat

EXTRACTES DE PROGRAMACI Ó CURS 2016-2017: Consulta on-line els extractes de programació de cada assignatura 

COMUNICAT DE RECEPCIÓ DE TÍTOLS   

 

Twitter  @iessonrullan

Benvinguts a la web de l'IES Son Rullan

Aquesta pàgina pretén ésser un espai de trobada amb pares i mares, alumnes i ex-alumnes, companys de feina i qualsevol persona que vulgui apropar-se al nostre institut. Volem compartir amb tota la Comunitat Educativa les nostres senyes d'identitat, els objectius programats i la pràctica docent que duim a terme.