NOVETAT

 

ERRADA LLIBRE ECONOMIA 2N DE BATXILLERAT  Nou!

VENDA DE LLIBRES EDITORIAL TALAIOTS   Nou!

HORARI RECEPCIÓ ALUMNAT CURS 2016-2017  Nou!

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT 2016-2017  

CONSULTA PLANA WEB ESCOLARITZACIÓ   

LLISTA DEFINITIVA GRAU SUPERIOR - AFD31  

LLISTA D'ESPERA GRAU SUPERIOR - AFD31  

LLISTA DEFINITIVA GRAU MITJÀ - AFD21  

LLISTA D'ESPERA GRAU MITJÀ - AFD21  

LLISTAT DEFINITIVA PENDENTS DE SETEMBRE GRAU MITJÀ  

LLISTAT DEFINITIVA PENDENTS DE SETEMBRE GRAU SUPERIOR   

REVISTA LA PAGINA ON-LINE:  

La newsletter del mes de juny està a la vostre disposició.

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS   

 

INFORMACIÓ PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS    

COMUNICAT DE RECEPCIÓ DE TÍTOLS   

PROGRAMA ERASMUS +:  Programa que s´enmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia "Rethinking Education" i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
 

CONVOCATÒRIA PROVA LLIURE DE BATXILLERAT 2016 PER A MAJORS DE 20 ANYS  

 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ CURS 2014-2015:  Departament de qualitat

EXTRACTES DE PROGRAMACIÓ CURS 2015-2016  Consulta on-line els extractes de programació de cada assignatura

Twitter  @iessonrullan

Benvinguts a la web de l'IES Son Rullan

Aquesta pàgina pretén ésser un espai de trobada amb pares i mares, alumnes i ex-alumnes, companys de feina i qualsevol persona que vulgui apropar-se al nostre institut. Volem compartir amb tota la Comunitat Educativa les nostres senyes d'identitat, els objectius programats i la pràctica docent que duim a terme.