NOVETAT

 

NOVETATS BIBLIOTECA PRIMER TRIMESTRE 2016-2017: NOU!

CALENDARI GENERAL ANUAL CURS 2016-2017: NOU!

HORARIS ALUMNAT CURS 2016-2017 NOU

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ CURS 2015-2016 NOU!  Departament de qualitat

EXTRACTES DE PROGRAMACIÓ CURS 2016-2017: NOU! Consulta on-line els extractes de programació de cada assignatura 

ERRADA LLIBRE ECONOMIA 2N BATXILLERAT

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT 2016-2017

REVISTA LA PAGINA ON-LINE:  

La newsletter del mes de juny està a la vostre disposició.   

COMUNICAT DE RECEPCIÓ DE TÍTOLS   

PROGRAMA ERASMUS +:  Programa que s´enmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia "Rethinking Education" i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
 

 

Twitter  @iessonrullan

Benvinguts a la web de l'IES Son Rullan

Aquesta pàgina pretén ésser un espai de trobada amb pares i mares, alumnes i ex-alumnes, companys de feina i qualsevol persona que vulgui apropar-se al nostre institut. Volem compartir amb tota la Comunitat Educativa les nostres senyes d'identitat, els objectius programats i la pràctica docent que duim a terme.