Informació de la prova d'accés a cicles formatius 

de grau superior  de l'opció de Ciències de la Salut i mediambientals

 

 PROVES D´ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2017

PÀGINA DE PAGAMENT DE TAXES PER A PROVA D'ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS A LA PROVA

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS

NOTES DEFINITIVES