Informació de l'IES Son Rullan

   Història

 

OFERTA FORMATIVA DE BATXILLERAT

OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà.

  • Guia en el medi natural i de temps de lleure (AFD21) - informació TodoFP

  • Nota aclaratòria: Per cursar aquest cicle formatiu és necessari que l'alumnat tingui les habilitats i les destreses per muntar a cavall i en bicicleta. Les persones que demanin una plaça en aquest cicle formatiu de grau mitjà, d’aquesta família professional, han d'adjuntar la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu

Grau superior.
 

Consulta els extractes de programació de cada assignatura
 

Extractes de programació del curs 2021-2022