COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

L’objectiu prioritari de la Comissió de Convivència és promoure  tot tipus  d’ activitats i recursos destinats a millorar la qualitat de la convivència en el nostre centre.

Una de les primeres passes per aconseguir una bona convivència, ve determinada per tenir una especial cura de la integració de tots els membres de la comunitat educativa en la vida de l’institut i facilitar la participació en totes les activitats educatives del centre.

Aquesta comissió també treballarà per prevenir qualsevol problema relacionat amb la convivència i establirà un protocol d'actuació per intervenir en cas de conflicte.

 Entre totes les iniciatives cal destacar la posada en marxa d'un  servei de mediació  per ajudar a resoldre els conflictes.

Què és la Mediació Escolar?

  • És una manera d'ajudar  a persones que han tingut un conflicte  el puguin gestionar de forma positiva, mitjançant el diàleg.
  • És un procés confidencial i imparcial.
  • Tota la comunitat educativa pot  sol·licitar el servei voluntàriament.

Com sol·licitar-lo?

  • Emplenant la sol·licitud  i dipositar-la a la bústia de mediació  que hi ha en el departament d’orientació
  • En aqu est enllaç podeu baixar  el full per fer la sol·licitud  també hi ha  fulls disponibles  en el departament d’orientació i  en el despatx del Cap d’estudis

La coordinadora de convivència rep les sol·licituds,  organitza l’equip de mediadors i l’ horari per realitzar la mediació.

Requisits per  fer una mediació:

Que hi hagi un conflicte sense resoldre  entre dos membres de la comunitat educativa del nostre centre.

Que les dues parts estiguin d'acord a sol·licitar-la.


Quan es fa la mediació?

La coordinadora planifica les mediacions en funció  dels horaris dels mediadors. Per no perdre hores de classe, se realitzen les mediacions a les hores d’activitats d’estudi dels alumnes mediadors.

On?

A la Sala de mediació.

L’equip de mediadors