El programa Erasmus +, en vigor des de l'1 de gener de 2014, s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia "Rethinking Education" i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. El programa Erasmus + ha estat aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020.

L'Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) és la carta on s'especifica la declaració de la política Erasmus de l'IES Son Rullan, segons la Carta ECHE 

 

PROJECTE COMENIUS "CLIL in Sports" 

Els cicles formatius de l'IES Son Rullan, participen en un projecte Comenius anomenat "CLIL in Sports" amb escoles de Rendsburg, Alemanya, Kokkola, Finlàndia, Vienna, Austria, Ankara, Turquia i Paola, Itàlia. L'enllaç, link, del projecte és: https://www.clil.info/   on estan recollides totes les trobades que se fan així com el contingut del projecte

Programes europeus - Mobilitat

AMPLIA ELS TEUS HORITZONTS. PROGRAMA EUROPEU D’APRENENTATGE PERMANENT. PROGRAMA ERASMUS I LEONARDO DA VINCI.

 

PARTICIPA EN LA MOBILITAT TRANSNACIONAL.

La Conselleria d’ Educació i Cultura, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, promou projectes de mobilitat transnacional per a la realització de pràctiques formatives en empreses de la Unió Europea, en el marc dels programes Erasmus i Leonardo da Vinci.

 OBJECTIUS:

- Millorar la qualitat i incrementar la mobilitat d’estudiants d’ensenyament superiors.
- Facilitar el desenvolupament de pràctiques innovadores en educació i formació.
- Promoure la cooperació entre les institucions d’ensenyament superior i les empreses.

QUI HI POT PARTICIPAR?

- Alumnat de cicles formatius de grau superior i d’escoles superiors.

QUE HAS DE FER PER PARTICIPAR-HI?

- Fes ho saber al teu tutor o tutora d’ FCT i t’indicarà les passes a seguir.
- Escriu un correu electrònic a l’a/e formacioprofessional@dgfpap.caib.es per demanar informació.
- A la Directora del Centre i el seu Coordinador de Mobilitat.

QUÈ FINANÇA EL PROGRAMA ERASMUS I LEONARDO DA VINCI?

- Podràs tenir una ajuda per fer front a les despeses d’allotjament, de viatge i de preparació lingüística i cultural.

QUIN TEMPS DURA L’ESTADA?

- Es fan en empreses europees de quatre setmanes.

MÒDUL FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL.

- D’acord amb la normativa reguladora de les pràctiques formatives en centres de treball, l’estada formativa que facis en una empresa de la UE pot comptar com a part del mòdul d’ FCT.