Procés de preinscripció i matrícula ESO

2018-03-22 10:17

Procés de preinscripció i matrícula ESO

CALENDARI
Les sol·licituds admissió es poden realitzar de manera telemàtica. Per això es pot fer la sol·licitud de plaça, dins les dates especificades al calendari, emplenant el formulari electrònic que trobaran a https://escolaritzacio.caib.es i a https://escolarizacion.caib.es . És molt important que, una vegada realitzat el tràmit telemàtic, entreguin a la secretaria del centre la impresió de la sol·licitud generada juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.

 

Retorna