Secretaria

 INSTRUCCIONS PER OBTENIR LA CONTRASENYA AL GESTIB 

SERVEI D'ESCOLARITZACIÓ ESO I BATXILLERAT

PÀGINA WEB DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 BEQUES I AJUDES : MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE  

HOMOLOGACIÓ I EXEMPCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA
FORMACIÓ PROFESSIONAL: INFORMACIÓ SOBRE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS

PROVES LLIURES DE BATXILLERAT

PROVES LLIURES D'ESO 
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
 SOL·LICITUD DE TÍTOLS 

Comunicat:
- Títols de Batxillerat de l'IES Son Rullan i del Col·legi Sant Pere:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2021/2022.

- Títols de Batxillerat del Col·legi Sant Antoni Abat:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2021/2022

- Títols d'ESO de l'IES Son Rullan:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2021/2022.

- Títols de Formació Professional de l'IES Son Rullan:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2021/2022


- Títols de Formació Professional, Tècnic en Gestió Administrativa, del Col·legi Sant Antoni Abat:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2021/2022