Secretaria

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 BEQUES I AJUDES : MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE  ; CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

HOMOLOGACIÓ I EXEMPCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA
 PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 

PROVES LLIURES

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
 SOL·LICITUD DE TÍTOLS 

Comunicat:
- Títols de Batxillerat de l'IES Son Rullan i del Col·legi Sant Pere:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2018/2019.

- Títols de Batxillerat del Col·legi Sant Antoni Abat:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2018/2019

- Títols d'ESO de l'IES Son Rullan:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2018/2019.

- Títols de Formació Professional de l'IES Son Rullan:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2018/2019


- Títols de Formació Professional, Tècnic en Gestió Administrativa, del Col·legi Sant Antoni Abat:
darrera tramesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2018/2019

 
SOL·LICITUD DE CERTIFICATS