Grup de suport per al professorat de Formació Professional (COVID-19)

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos i el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professional, Jaume Rigo es varen reunir amb directors dels centres integrats per tractar diferents qüestions relacionades amb el curs escolar i les conseqüències de la pandèmia del COVID-19.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors crea un grup de feina per coordinar i facilitar les adaptacions i modificacions que afecten l'avaluació de l'alumnat, per cobrir les necessitats que el professorat ha manifestat, per tal de disposar d’eines telemàtiques per avaluar els alumnes i, amb vista al tercer trimestre també tenguin al seu abast material didàctic divers per poder oferir a l’alumnat per tal que així puguin fer feina a distància. Es mantenen reunions periòdiques per coordinar un equip de feina amb l’objectiu de facilitar materials, recursos i eines a tot el professorat d’FP.

Aquest equip compta amb la implicació del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures, l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i el Servei de Planificació i Participació, que en coordinació amb el CEP d’FP, també es fa de manera coordinada amb membres de l'Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i de l’equip IBSTEAM.

Els assessors del CEP d’FP treballen per poder donar una primera resposta a tot el professorat tot posant a la seva disposició eines pedagògiques i recursos que puguin ajudar a plantejar un canvi a l’hora de fer els exàmens i les pràctiques presencials per exàmens a distància i pràctiques virtuals o simulacions amb la seva corresponent avaluació.

Aquesta informació estarà en permanent actualització.