Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar - Impacte del confinament

 

Davant la situació d'excepcionalitat que vivim és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confinament pot tenir en l'alumnat, les famílies i en els professionals docents. Per aquest motiu us adjuntam un tríptic realitzat des de l'Institut per a la Convivència i l'Exit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport que hauríeu de fer arribar als docents i a les famílies.
Així mateix, davant la possibilitat que hi hagi alumnes en situacions de risc, de desprotecció o maltractament, demanar-vos que faceu arribar a tot l'alumnat el telèfon d'ajuda a la infància i l'adolescència ANAR 116111 i el seu chat.anar.org que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal que puguin tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat.

Finalment, recordar que teniu a la vostra disposició el protocol d'actuació per a la detecció i notificació de situacions de risc social durant la suspensió de l'activitat educativa presencial, així com orientacions a la web del Servei d'Atenció a la Diversitat