Calendari del curs 2021-2022          

El curs escolar s'inicia dia 1 de setembre de 2021 i finalitza dia 31 d'agost de 2022

Durant el curs escolar 2021-2022 tendran la consideració de:

Períodes de vacances:

 • Nadal: de dia 23 de desembre de 2021 a dia 7 de gener de 2022, ambdós inclosos
 • Pasqua: de dia 14 a dia 22 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Dies festius: tenen la consideració de dies festius o no lectius:

 • 11 d'octubre de 2021 (Dia de lliure elecció)
 • 12 d'octubre de 2021 (Festa Nacional)
 • 6 de desembre de 2021 (Dia de la Constitució)
 • 7 de desembre de 2021 (Dia de lliure elecció)
 • 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
 • 20 de gener de 2022 (Sant Sebastià)
 • 25 de febrer de 2022 (Dia de lliure elecció)
 • 28 de febrer de 2022 (Festa escolar unificada)
 • 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears)

 

Horari del Centre

De dilluns a divendres de 7.55 h a 15.00 h
 

Horari de visites