La Directiva

Directora: Pilar Gayoso
Cap d'estudis: Esther Deyà
Caps d'estudis adjunts: Àngela Llodrà i Sergi Blasco
Secretari: Guillermo Bouzas