Història de l'IES Son Rullan

Institut d'ensenyament secundari de Palma de Mallorca (el nº 5). Pertany a l'anomenat complex Son Rullan, que inclou també les escoles d'infantil i de primària. L'institut va ser creat l'any 1983 amb el nom d'IB Fernando III el Santo per un acord entre els ministeris d'Educació i Defensa. Capdavanter en la implantació de la Reforma Educativa, va adoptar, l'any 1990, el nom de l'antiga possessió a la qual pertanyien els terrenys on està ubicat. L'any 1998, l'institut passà a dependre de la Conselleria d'Educació del Govern Balear.