Horari de visites amb  pares dels tutors curs 2016-2017

Curs Professor/a Entrevistes amb els pares
1r ESO-A GIL ASENSIO, VICENT Dijous 11:05-12:00
1r ESO-B POMAR FRANCISCO, JUNCAL Dimecres 10:10-11:05
1r ESO-C PALMERO SABATER, VICTOR Divendres 10:10-11:05
1r ESO-D SIMÓ PUJOL, FRANCISCO JAVIER Divendres 10:10-11:05
1r ESO-E BLANCH SANCHÍS, MERCÈ Divendres 08:55-09:50
2n ESO-B SANCHEZ BLASCO, FRANCISCO JAVIER Divendres 10:10-11:05
2n ESO-C LÓPEZ BELLAN, ALICIA Dijous 10:10-11:05
2n ESO-D MONZÓN FERRANDO, JORDI Dimarts 12:15-13:10
2n ESO-E VARA GINER, JULIO Dimecres 11:05-12:00
3r ESO-A BELLVER FRANCÉS, INMACULADA Dilluns 10:10-11:05
3r ESO-B LANDA FERRAGUT, MARIA ELENA Dimarts 08:55-09:50
3r ESO-C SARD GARAU, MANUELA CONCEPCIÓN Dilluns 11:05-12:00
3r ESO-D RAMIS MARTÍ, BARTOLOMÉ Divendres 11:05-12:00
3r ESO-E VADELL MASSOT, XAVIER BARTOMEU Dijous 11:05-12:00
4t ESO-A MARTINEZ ROMERO, LUIS Dimecres 10:10-11:05
4t ESO-B GUASCH ÀLVAREZ, MARIA CONCEPCIÓ Dilluns 11:05-12:00
4t ESO-C OLMOS FONT, JORGE Dimarts 11:05-12:00
4t ESO-D GALMÉS CHICÓN, BÀRBARA Divendres 11:05-12:00
1r Batxillerat -A RUA MONSERRAT, MARIA JOSE Dimarts 11:05-12:00
1r Batxillerat -B BIÓ BOIX, MARIA MONTSERRAT Dilluns 11:05-12:00
1r Batxillerat -C REBASSA ROSSELLÓ, CATALINA Dilluns 08:00-08:55
2n Batxillerat-A BALAGUERÓ BUNDO, LAURA Dijous 12:15-13:10
2n Batxillerat-B SERRANO LÓPEZ, MARIA LUISA Dimecres 11:05-12:00
2n Batxillerat-C PALOU SAMPOL, MIQUEL Dimecres 10:10-11:05
Tècnic en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural - IB-A MEDINA TALTAVULL, RITA VICTORIA Dimecres 10:10-11:05
Tècnic en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural - IB-B SERRA CARBONELL, MARGARITA Dimarts 11:05-12:00
Tècnic en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural - IB-C RADO BAUZÁ, MARÍA ANTONIA Dimarts 11:05-12:00
Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives-A CLAR JANER, MARIA ANTÒNIA Dimarts 08:55-09:50
Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives-B SÁENZ DE NAVARRETE MUNAR, MARÍA VICTORIA Divendres 10:10-11:05
     
   

 

 

GUÀRDIES EQUIP DIRECTIU/ORIENTACIÓ

nom

càrrec

dia

hora

Pilar Gayoso

Directora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

11:15-12:05

8:00-8:55

9:50-10:45

13:15-14:05

12:05-13:00

Esther Deyá

Cap d’estudis

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

14:05-15:00

13:15-14:05

11:15-12:05

11:15-12:05

12:05-13:00

Catalina Rebassa

Cap d’estudis adjunt

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:00-8:55

8:55-9:50

11:15-12:05

8:55-9:50

11:15-12:05

Sergi Blasco

Cap d’estudis adjunt

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9:50-10:45

14:05-14:55

9:50-10:45

8:55-9:50

13:15-14:05  

Guillermo Bouzas

Secretari

Dilluns

Dimecres

Divendres

 

8:00-8:55

8:00-8:55

8:00-8:55

 

Càndida Enciso

Orientadora

Dilluns

11:10-12:05