GUÀRDIES EQUIP DIRECTIU/ORIENTACIÓ

nom

càrrec

dia

hora

Pilar Gayoso

Directora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

11:15-12:05

8:00-8:55

9:50-10:45

13:15-14:05

12:05-13:00

Esther Deyá

Cap d’estudis

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

14:05-15:00

13:15-14:05

11:15-12:05

11:15-12:05

12:05-13:00

Catalina Rebassa

Cap d’estudis adjunt

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:00-8:55

8:55-9:50

11:15-12:05

8:55-9:50

11:15-12:05

Sergi Blasco

Cap d’estudis adjunt

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9:50-10:45

14:05-14:55

9:50-10:45

8:55-9:50

13:15-14:05  

Guillermo Bouzas

Secretari

Dilluns

Dimecres

Divendres

 

8:00-8:55

8:00-8:55

8:00-8:55

 

Càndida Enciso

Orientadora

Dilluns

11:10-12:05