HOMOLOGACIÓ I EXEMPCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

HOMOLOGACIONS A PARTIR DEL CURS ACADÈMIC 2011/2012

L'IES sol·licita d'ofici aquestes homologacions.

HOMOLOGACIONS ANTERIORS AL CURS ACADÈMIC 2011/2012

Les demana l'alumnat a la secretaria de l'IES.  

Normativa:

 

BOIB amb l'Ordre de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats

Requisits per a l'alumnat de Batxillerat

Requisits per a l'alumnat d'ESO

Instància per fer la sol·licitud

EXEMPCIONS DE L'AVALUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

BOIB amb l'Ordre de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats

Informació per sol·licitar l'exempció