Sol·licitud de títols

PÀGINA DE PAGAMENT DE TAXES DE TÍTOLS  mitjançant aquest enllaç podeu realitzar el pagament via telemàtica o a l'oficina del vostre banc.

 
1- Heu d'escollir l'opció: Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials.
2- Heu de triar entre l'opció de Batxillerat o Formació Professional (sistema educatiu), segons els estudis que hagueu realitzat.
 

Una vegada realitzat el pagament, heu de tornar a la secretaria de l'Institut amb els comprovants de pagament, perquè us donem un resguard d'haver sol·licitat el títol.

No oblideu dur una fotocòpia del DNI i, si n'és el cas, del llibre de família nombrosa, ambdós documents actualitzats.