Calendari General de reunions i avaluacions

                    curs 2019-2020

 

Acollida alumnes d’ ESO i Batxillerat: 11 de setembre. Inici de classes lectives ordinàries a les 11.05 h.

Acollida i inici alumnes cicles: 23 de setembre.

Festa escolar unificada: 28 de febrer

Dies no lectius triats pel centre : 4 de novembre, 27 de febrer i 2 de març. 

 

1a. AVALUACIÓ:

14 setmanes (del 12 de setembre al 20 de desembre 2019).

AVALUACIÓ intermèdia : darrera setmana d’octubre, primera de novembre.

Dies d’exàmens de Batxillerat :del 29 de novembre al 5 de desembre.  Es recorda que 15 dies abans no es poden fer exàmens.

Festa solidària dia 20 de desembre (9.00 a 12.00 h)

Lliurament de notes dia 20 de desembre (12.30 h)

Vacances: de dia 23 de desembre a 7 de gener, ambdós inclosos.

Festes: 1 de novembre i 6 de desembre.

 

2a. AVALUACIÓ:

11 setmanes ( del 8 de gener al 22 de març de 2020 )

Dies d’exàmens de Batxillerat : 16 al 20 de març. Es recorda que 15 dies abans no es poden fer exàmens.

Lliurament de notes : 08 d'abril.

Festes: 28 de febrer. 

 

3a. AVALUACIÓ:

2on Batxillerat: 9 setmanes ( del 23 de març al 29 de maig de 2020).

Dies d’exàmens de 2n Batxiller: del 20 al 25 de maig.

Vacances de Pasqua: de dia 09 a 19 d’abril, ambdós inclosos.

Festes: 1 de maig.

10 setmanes per la resta de nivells (del 23 de març al 21 de juny)

Exàmens 1r Batxillerat: 12, 15, 16 i 18 de juny.

22 i 23 de juny: recuperacions i/o entrega de treballs. 

Lliurament de notes: 25 de juny